Medukacja - Medyczna Edukacja: kursy, szkolenia, alergologia, dermatologia, kosmetologia, profesor Radosław Śpiewak, Kraków
Strona główna > Home | Kontakt | English 

medukacja.biz: zapisz się na kurs

Nowe terminy kursów zostaną ogłoszone jesienią
Bądź na bieżąco: facebook.com/dermatolog.eufacebook.com/alergolog.eu

Radosław Śpiewak, Danuta Plichta: Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

POLECAMY:
Radosław Śpiewak, Danuta Plichta: Racjonalna farmakoterapia pokrzywki. Scientoholic, Kraków 2014, 331 stron.

Monografia Racjonalna farmakoterapia pokrzywki przedstawia wyniki systematycznej analizy aktualnego prawodawstwa regulującego ordynację lekarską, 10 aktualnych rekomendacji terapeutycznych oraz 213 Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL). Najważniejszą część pracy stanowi zgodny z kanonami medycyny opartej na dowodach naukowych przegląd systematyczny 387 opublikowanych klinicznych badań skuteczności rekomendowanych i zarejestrowanych leków. Dzieło po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przedstawia w sposób obiektywny, systematyczny i naukowy aktualne możliwości farmakoterapii pokrzywki. Książka już dostępna w sprzedaży. Zamówienia: tel. 12 412 62 62 lub zakup internetowy.

Radosław Śpiewak (red.) Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy

Radosław Śpiewak (red.): Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy. Mediton, Łódź 2015, 126 stron.

Monografia Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy jest dziełem autorstwa wybitnych alergologów i dermatologów pod redakcją profesora Radosława Śpiewaka - eksperta w dziedzinie wyprysku, współtwórcy wytycznych europejskich i krajowych. Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy, liczne fotografie kliniczne oraz prezentacje 16 interesujących pacjentów z bogatej praktyki autorów ilustrują przydatność przekazywanych informacji w codziennej pracy każdego lekarza opiekującego się małymi i dużymi chorymi na wyprysk (zapalenie skóry). Książka już dostępna w sprzedaży. Zamówienia: tel. 12 412 62 62 lub zakup internetowy.

Zobacz szczegółowe opisy naszych kursów!

Ta strona jest częścią serwisu medukacja.biz
Dokument utworzony 4-8-2007, ostatnia aktualizacja
Copyright © dr hab. med. Radosław Śpiewak, profesor UJ, specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog, Kraków