kursy, szkolenia, medycyna, lekarze, lekarskie, medyczne, alergologia, dermatologia, immunologia, kosmetologia, kurs, szkolenie,testy alergologiczne, testy alergiczne, testy kontaktowe, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy stykowe, testy punktowe, testy immunoenzymatyczne metody, dermatolog Kraków, wyprysk kontaktowy, wyprysk stykowy, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, patch test, patch testy, alergie skórne, alergia skóry, alergia skórna, alergia kontaktowa, alergia stykowa, egzema, diagnostyka, testy diagnostyczne, badania diagnostyczne, testy alergologiczne, testy kontaktowe, testy płatkowe, testy naskórkowe, testy stykowe, wyprysk kontaktowy, wyprysk stykowy, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, patch test, patch testy, alergie skórne, alergia skóry, alergia skórna, alergia kontaktowa, alergia stykowa, egzema, diagnostyka, testy diagnostyczne, badania diagnostyczne
Polecamy > wydawnictwa Home | Kontakt | English 

Wydawnictwa

Radosław Śpiewak (red.) Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy

Radosław Śpiewak (red.), Danuta Plichta: Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy. Mediton, Łódź 2015, 126 stron.

Monografia Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy jest dziełem autorstwa wybitnych alergologów i dermatologów pod redakcją profesora Radosława Śpiewaka - eksperta w dziedzinie wyprysku, współtwórcy wytycznych europejskich i krajowych. Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy, liczne fotografie kliniczne oraz prezentacje 16 interesujących pacjentów z bogatej praktyki autorów ilustrują przydatność przekazywanych informacji w codziennej pracy każdego lekarza opiekującego się małymi i dużymi chorymi na wyprysk (zapalenie skóry). Książka już dostępna w sprzedaży. Zamówienia: tel. 12 412 62 62 lub zakup internetowy.

Radosław Śpiewak, Danuta Plichta: Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

Radosław Śpiewak, Danuta Plichta: Racjonalna farmakoterapia pokrzywki. Scientoholic, Kraków 2014.

Monografia Racjonalna farmakoterapia pokrzywki przedstawia wyniki systematycznej analizy aktualnego prawodawstwa regulującego ordynację lekarską, 10 aktualnych rekomendacji terapeutycznych oraz 213 Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL). Najważniejszą część pracy stanowi zgodny z kanonami medycyny opartej na dowodach naukowych przegląd systematyczny 387 opublikowanych klinicznych badań skuteczności rekomendowanych i zarejestrowanych leków. Dzieło po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przedstawia w sposób obiektywny, systematyczny i naukowy aktualne możliwości farmakoterapii pokrzywki. Książka już dostępna w sprzedaży. Zamówienia: tel. 12 412 62 62 lub zakup internetowy.

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Estetologia Medyczna i Kosmetologia - indeksowane czasopismo naukowe Open Access.

Czasopismo Estetologia Medyczna i Kosmetologia jest pierwszym interdyscyplinarnym recenzowanym czasopismem naukowym typu Open Access poświęconym badaniu, pielęgnowaniu, przywracaniu oraz kreowaniu atrakcyjności człowieka. Czasopismo skierowane jest do lekarzy, kosmetologów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, antropologów, socjologów, filozofów oraz reprezentantów innych dziedzin badających wszelkie aspekty piękna ciała ludzkiego. Informacja o prenumeracie wersji drukowanej .

Radosław Śpiewak: Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe u rolników

Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe u rolników. Wydawnictwo Czelej, 136 stron.

Monografia jest pierwszym w kraju i jednym z nielicznych na świecie systematycznym opracowaniem tematu dermatoz zawodowych u rolników, stanowi całościowy przegląd piśmiennictwa światowego, uwzględnia nowy wykaz chorób zawodowych oraz zmiany zachodzące w ramach dostosowania Polski do regulacji europejskich, zawiera praktyczne wskazówki na temat rozpoznawania dermatoz zawodowych, identyfikacji czynników etiologicznych zawiera szczegółowy opis zasad wykonywania skórnych testów diagnostycznych oraz orzecznictwa. Nakład wyczerpany - autor udostępnia bezpłatną wersję PDF.

Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe w rolnictwie: epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Wydawnictwo Czelej

Radosław Śpiewak: Dermatozy zawodowe w rolnictwie: epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Wydawnictwo Czelej, 238 stron.

Monografia opisuje częstość chorób alergicznych, alergii atopowej (punktowe testy skórne, całkowite i swoiste IgE, Phadiatop) oraz alergii kontaktowej (testy płatkowe) wśród polskiej młodzieży - uczniów rolniczych szkół zawodowych, wskazuje na czynniki ryzyka dermatoz zawodowych oraz innych chorób alergicznych na podstawie ogólnopolskich badań uczniów szkół rolniczych w latach 2001-2002, ukazuje strukturę zachorowań na dermatozy zawodowe wśród polskich rolników w latach 1991-1999, analizuje rolę poszczególnych czynników etiologicznych (grzyby odzwierzęce, bakterie, pyły organiczne, alergeny roślin i zwierząt hodowlanych) w powstawaniu chorób skóry u rolników. Nakład wyczerpany - autor udostępnia bezpłatną wersję PDF.

Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka

Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński, Jolanta Szymańska: Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka. Wydawnictwo Ad Punctum, 160 stron.

Książka stanowi rozszerzoną i poprawioną wersję "Klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych", która doczekała się aż 3 wydań. Informacje o czynnikach biologicznych i narażonych grupach zawodowych ujęto w przejrzystych, wzajemnie powiązanych, tabelach. Pozwalają one na szybkie ustalenie związku między warunkami pracy a zmianami chorobowymi. Tabele są pomocne podczas zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, określania potencjalnych zagrożeń zawodowych oraz podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych lub naprawczych. Uwaga: Nakład wyczerpany.

Ta strona jest częścią serwisu medukacja.biz
Dokument utworzony 4-8-2007, ostatnia aktualizacja
Copyright © dr hab. med. Radosław Śpiewak, dermatolog, wenerolog, alergolog Kraków